Bibliotheek en school in Jubbega onder één dak

In multifunctioneel centrum De Kompenije zitten een basisschool, een kinderopvang en een sporthal. Wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen heeft donderdag ook de 'bieb op school' officieel geopend. Hij overhandigde daarbij een plaquette aan hoofdmeester Jouke Jansma.
Jobbegea hat biblioteek en skoalle ûnder ien dak
Jansma is er blij mee dat de bibliotheek en de school onder één dak zitten, omdat Jubbega een regio is waar veel mensen een taalachterstand hebben. "Op school zijn wij dan ook veel bezig met 'rijkere taal", vertelt hij.
"Wij zien dat het hier aan taalachterstand ligt en dat het werkt zoals ze het hier aanpakken. Om dat nogmaals te onderstrepen, wilden we er graag even bij stilstaan. Ik vind het ook hartstikke leuk om voor te lezen." Hij mocht de kinderen donderdag voorlezen.
Verslaggever Bauke Deelstra was in Jubbega
Op school worden er onder andere voorleeswedstrijden gehouden en er komen regelmatig schrijvers langs om leesactiviteiten te doen met de kinderen. Hoofdmeester Jansma: "We zijn begonnen met het project schoolschrijven. De leesconsulent doet allerlei activiteiten met de kinderen."