Blije reacties op akkoord over kinderpardon: "Het is goed nieuws"

De mensen die zich de laatste jaren volop hebben ingezet voor een versoepeling van het kinderpardon zijn blij met het akkoord dat dinsdagavond is gesloten tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Maar tegelijkertijd hebben ze ook reserves.
Blide reaksjes op akkoart oer bernepardon
In de Tweede Kamer is woensdagochtend het debat over de aanpassing van de pardonregeling begonnen. Het is de vraag of het allemaal ook zo komt zoals de partijen het hebben bedacht. En hoe pakt de nieuwe beoordeling van de 700 gevallen uit in de praktijk?

"Het is goed nieuws"

"Het is goed nieuws," zegt emeritus dominee Harm Klein Ikkink uit Drachten. Hij zet zich in voor mensen zonder verblijfsvergunning. "We kennen gezinnen die in deze situatie zitten die in aanmerking komen. Voor die families is er eindelijk licht aan de horizon."
Een van de mensen in Drachten is een Armeen van 24 jaar. Hij woont al tien jaar in Drachten en heeft nog altijd geen verblijfsvergunning. De kans dat hij mag blijven is door de versoepeling van het kinderpardon groter geworden. "Ik kreeg allemaal appjes gisteravond. Ik was verbaasd en had het niet verwacht. Ik ben blij en opgelucht, maar wil het eerst zwart op wit zien. Dan ben ik helemaal opgelucht."
© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra

Systeem wordt aangepast

Volgens Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) wordt het hele systeem ook verbeterd. "We willen de langlopende procedures in de toekomst voorkomen. Nu is het zo dat pas aan het einde naar schrijnende gevallen wordt gekeken. Mensen zitten zo heel lang in onzekerheid. In de nieuwe opzet wordt daar direct in het begin al naar gekeken. Dan heeft iedereen gauw duidelijkheid en loont het ook niet om de procedure te rekken."
Dominee Klein Ikkink, de Armeen en Harry van der Molen