Geen wasbare luiers voor ouders in Ooststellingwerf

Nieuwe ouders in Ooststellingwerf krijgen toch niet gratis een proefpakket met wasbare luiers. Een voorstel hiervoor kreeg dinsdagavond te weinig steun van de gemeenteraad.
© ANP
De initiatiefnemende partijen wilden dat gezinnen kennismaakten met de herbruikbare luiers. Dat zou volgens ChristenUnie, GroenLinks en StellingwerfPlus kunnen helpen om de restafvalbult te verkleinen. Ook zou het de gezinnen veel geld schelen.
In Heerenveen en in Hengelo krijgen nieuwe ouders al zo'n pakket. Volgens wethouder Hijlkema gaat het in Heerenveen echter niet om een proefpakket van enkele tientallen euro's, maar om een startpakket voor een langere periode, van enkele honderden euro's. Dit wordt mogelijk ook gekoppeld aan een eigen bijdrage van ouders. Hijlkema wil eerst de proef in Heerenveen afwachten, maar voor de meeste fracties is ook dat niet nodig.
De tegenstanders vinden dat het kopen van wasbare luiers een commerciële taak en keuze van de ouders is.