Kansenfondsgeld voor vijf projecten kinderen en statushouders

De vijf projecten krijgen in totaal ruim 400.000 euro uit het Friese Kansenfonds. Het Kansenfonds is een speciaal provinciaal fonds voor mensen die op welke manier dan ook kansarm zijn.
Baarch © Shutterstock.com
Stichting Solidair Fryslân krijgt 10.000 euro. De stichting is een project gestart om ervoor te zorgen dat er op scholen aandacht komt voor armoede en buitensluiten als gevolg daarvan. Scholen kunnen kinderen op die manier beschermen en behoeden voor problemen met schulden als ze ouder worden.

Netwerk opbouwen

Learning Hub Fryslân heeft een project om mensen in ondernemersvaardigheden te trainen. De trainingen zijn voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. Het project, dat 125.000 euro uit het fonds ontvangt, richt zich onder andere op statushouders in Fryslân. Honderd van hen krijgen hulp om een sociaal-professioneel netwerk op te bouwen waar startende en jonge ondernemers in zitten.

Diensten overheid toegankelijker

Een andere stichting, Partoer op Maat, wil mensen met een beperkte taalvaardigheid inzetten als ervaringsdeskundigen voor overheidsinstanties. Als ervaringsdeskundigen kunnen ze overheden vertellen hoe zij de diensten ervaren en hoe de diensten toegankelijker kunnen worden. De stichting ontvangt hier 47.025 euro voor.

Leefbaarheid in Nieuw Zuid

Verder wordt aan 350 inwoners van de Harlinger wijk Nieuw Zuid de vraag gesteld of ze mee willen helpen aan het verbeteren van de leefbaarheid daar. Stichting De Skûle Welzijn wil met die mensen een bewonersbedrijf oprichten. Het project krijgt 200.000 euro. Het bedrijf wil werken aan de gemeenschap in de wijk, door zowel de leefomgeving als het inkomen aan te pakken.

Pakket met buitenspeelgoed

Als laatst krijgen circa zevenhonderd kinderen van vier tot veertien jaar een pakket met buitenspeelgoed. Dat is ervoor bedoeld om kinderen in beweging te krijgen en hen te helpen om sociale contacten op te doen. Sport Fryslân heeft bij al het speelgoed een kaart gemaakt met daarop uitleg over het speelgoed en wat je er mee kunt. De subsidie van de pakketten kom van het ministerie van SWZ, Sport Fryslân krijgt 32.124 euro uit het Kansenfonds voor de kaarten.