Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee

Op de Waddenzee worden geen boetes meer uitgedeeld voor het verstoren van de natuur. Niet omdat de natuur niet meer wordt verstoord, maar omdat de wetgeving die ruimte niet meer geeft. Daarbovenop is er ook nog eens een capaciteitsprobleem.
Gjin boetes foar fersteuren natuer yn de Waadsee
Volgens de wet natuurbescherming van 2017 moet je kunnen bewijzen dat mensen met opzet de natuur verstoren of dat de verstoring de gehele populatie van een soort schaadt. Met die voorwaarden valt in de praktijk niet te werken, bevestigt ook Rijkswaterstaat. Er zijn vorig jaar dan ook geen boetes meer uitgedeeld.

Rijkswaterstaat: "Lastig te handhaven"

"Er zijn geen verbalen geschreven, omdat het heel lastig is om te handhaven", schrijft een woordvoerder van Rijkswaterstaat met een verwijzing naar een van de voorwaarden in de natuurwet voor het uitdelen van een proces-verbaal.
De organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de handhaving, maar wil niet voor de microfoon reageren, omdat zij niet 'direct betrokken zijn' bij de handhaving.

Nog geen oplossing

Ook andere partijen op de Wadden bevestigen problemen met de handhaving in het gebied. Ministeries, de politie, het Openbaar Ministerie en de provincie overleggen over een oplossing, maar die is er nog niet.
In mokselfangynstallaasje by Skylge. © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het gaat om plekken in de Waddenzee waar wij als mensen mogen komen, maar waar ook regelmatig zeehonden of vogels te vinden zijn. En daar moet je eigenlijk niet te dicht bij komen.
De dienst die veel toezicht houdt en ook de bevoegdheid heeft om boetes uit te schrijven, is de Waddenunit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn op vier schepen actief en staan hoog aangeschreven bij de gebruikers van het Wad. Naast toezicht houden en handhaving hebben zij nog veel meer taken.

Groot tekort aan capaciteit

"Er is een groot tekort aan capaciteit en eigenlijk zou de Waddenunit veel groter moeten zijn", zegt Rob Leemens, voorzitter van de Wadvaarders. "Ze hebben heel veel taken die ze moeten uitvoeren. Ze worden ook nog eens ingehuurd door andere overheidsinstellingen en dat maakt dat ze gewoon tijd tekort komen."
Leemans denkt dat de natuur lijdt onder de problemen: "Mensen kunnen allerlei dingen doen zonder dat het gezien wordt. En daar komt nog bij dat sommige wetten zich niet lenen voor het goed ingrijpen hierop. Dat zou anders moeten."
De Waadsee by Gryn © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Natuurgedeputeerde Johannes Kramer van de provincie denkt niet dat de wet het grote probleem is en als dat wel voor praktische problemen zorgt, wil hij dat best aankaarten. "Op de plek waar het thuishoort; in Den Haag."
Kramer ziet vooral kansen in een betere samenwerking tussen belanghebbende partijen op de Wadden. "Wij moeten samenwerken om dat prachtige gebied te behoeden en behouden, want dat willen we natuurlijk allemaal." Hij haalt daarbij ook plannen aan voor een nieuwe Waddenautoriteit, zodat het ook in het regeerakkoord van het kabinet vermeld staat.
Ook Wadvaarders zien kansen om het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Andere mogelijkheid: gebieden afsluiten

Er is ook nog een andere optie om de natuur in de Wadden te beschermen. Die optie is meer gebieden afsluiten voor publiek. Wie zich daar niet aan houdt, kan worden aangepakt. De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft vorig jaar zelf iemand op de bon geslingerd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de bevoegdheid om gebieden af te sluiten.