Hoe zien jonge boeren de toekomst van het boerenbedrijf?

Jonge boeren zijn druk bezig met de toekomst van hun bedrijf. Ze praatten er vrijdag met elkaar over op een congres op hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De publieke opinie verschuift, er is discussie over fosfaat, over uitstoot, landschapspijn, lage waterstanden en weidevogels. En ondertussen staan de prijzen onder druk, evenals het inkomen van de boeren. Zien de jonge boeren het nog wel zitten?
© Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Een melkveehouderij met 250 koeien is een mooi bedrijf. Maar in deze tijd zoeken boeren bijna allemaal naar een beter verdienmodel dat ook toekomstbestendig is. Meer geld uit het eigen product halen, dat is de uitdaging. Dat geldt ook voor de familie Andringa uit Burgum, die een melktap heeft en diverse zuivelproducten zelf maakt en rechtstreeks aan de consument aanbiedt.
"Wij zijn twee jaar geleden begonnen met de verkoop aan huis van melk", vertelt Wopke Andringa. "Steeds meer mensen willen toch weten waar de producten die ze in de winkel kopen, vandaan komen. Zo willen wij mensen betrekken bij ons bedrijf en laten zien wat wij doen."

Regelgeving

Wopke wil het bedrijf graag overnemen van zijn ouders en de verkoop van melkproducten er ook bij doen. Het is zijn hobby en passie, dus hij wil er helemaal voor gaan. Hij merkt echter dat er steeds meer regelgeving bij komt en dat prijzen onder druk staan.
De Andringa's zijn bewust bezig met hun bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit. Zo onderhouden ze 20 kilometer aan elzensingels en beheren ze slootranden. Ook beschermen ze het broedgebied van weidevogels.
© Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Jonge boer Wopke Andringa
Gerlinda Nijboer gaf een presentatie over haar bedrijf met 110 koeien. Ook zij wil er een melktap bij hebben. "Je moet nadenken over toekomstbestendig worden en met alleen koeien melken, kom je er tegenwoordig niet meer", vertelt Nijboer. "Je gaat toch dingen ernaast bedenken om meerwaarde te geven aan je product."
Wilko Odinga's vader heeft 150 koeien. In de toekomst zullen Wilko en zijn zusje de zaak overnemen. Het bedrijf loopt goed, maar toch moet het anders. Zijn zusje denkt erover om er een geitenbedrijf bij te nemen.
Gerlinda Nijboer en Wilko Odinga, studenten op Van Hall Larenstein en boer © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Verslaggever Gerrit de Boer praat met Gerlinda Nijboer en Wilko Odinga
Voor docenten op scholen die agrarische opleidingen verzorgen, is het steeds moeilijker om studenten voor te bereiden op de toekomst. De agrarische sector is volop in beweging. En op vraagstukken als CO2 en fosfaatuitstoot, biodiversiteit, een beter verdienmodel, kringlooplandbouw, bedrijfsovername, de toekomst van de coöperatie en nog veel meer zijn geen pasklare antwoorden.
Het komt steeds meer aan op creativiteit en ondernemingsgeest van de boeren zelf, zegt docent melkveehouderij Gelein Biewenga van Van Hall Larenstein in Leeuwarden.