Provincie zal niet ingrijpen om zandwinning in IJsselmeer tegen te houden

Gedeputeerde Staten van Fryslân zien momenteel geen aanleiding om in te grijpen in de discussie om wel of niet te beginnen met grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Gedeputeerde Johannes Kramer zei dat woensdag in Provinciale Staten in antwoord op kritische vragen van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
© Age van der Bles
De drie partijen vinden dat aanvullend onderzoek nodig is na mogelijke schade aan de natuur als gevolg van de zandwinning. De partijen wezen de gedeputeerde erop dat het IJsselmeer deel uitmaakt van de Natura-2000 bescherming van de Europese Unie. Industriële zandwinning zou in strijd zijn met die bescherming, vindt Statenlid Jan-Atze Nicolai van GroenLinks.
Johannes Kramer zei in zijn antwoorden dat de besluitvorming thuishoort in de gemeenteraad van De Fryske Marren. Provinciale Staten mogen er wel over praten, maar nemen de beslissing niet. Kramer: "We hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven op basis van de wet. Daarbij is de aanvraag van het bedrijf Smals leidend en niet de besluitvorming in de raad."

In strijd met Europese bescherming?

Op de vraag of zandwinning in strijd is met Europese bescherming kon Kramer geen antwoord geven. "Dat moet ik uitzoeken. U krijgt dat antwoord later schriftelijk."
Kramer wees er verder op dat na een mogelijk positief besluit over zandwinning tegenstanders van die activiteit alle mogelijkheden hebben om daar bezwaar tegen te maken. Kramer was het niet met de PvdA-fractie eens dat de gemeente De Fryske Marren eerder te makkelijk een zogenoemde 'verklaring van geen bedenkingen' heeft afgegeven. "Dat geloof ik niet. Deze aanvraag is al heel lang onderweg."
Gedeputeerde Johannes Kramer