Fries Sociaal Planbureau zoekt nieuwe leden voor onderzoekspanel

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) stuurt komende week 30.000 inwoners van Fryslân een uitnodiging om mee te doen aan Panel Fryslân. Momenteel bestaat het panel uit 3.500 leden, die zich regelmatig uit kunnen spreken over maatschappelijke vragen die binnen de provincie spelen.
© Fries Sociaal Planbureau
Panel Fryslân is onderdeel van het FSP. Dat panel bestaat uit een grote groep Friezen, die een paar keer per jaar benaderd worden om hun mening te geven. Des te meer Friezen meedoen, des te beter het inzicht in Fryslân. Hoe belangrijk vinden Friezen bijvoorbeeld een school of supermarkt in de buurt? En hoe is het vertrouwen in de politiek en de tevredenheid over het openbaar vervoer?
Omdat het panel gebruik maakt van een steekproef, kunnen alleen inwoners meedoen die worden uitgenodigd. Zo is Panel Fryslân een representatieve afspiegeling van de Friese bevolking van 18 jaar en ouder.