Deze Friese onderwijsinstellingen krijgen titel 'superschool'

Zes onderwijsinstellingen uit Fryslân mogen zich dit jaar 'superschool' noemen. Het gaat om het CSG Liudger in Burgum, de vmbo-afdelingen van het Gomarus College in Drachten en Leeuwarden, OSG Sevenwolden in Grou, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer en het Lauwers College in Kollum.
Fryske flagge © ANP
Elsevier Weekblad stelt elk jaar een lijst op van alle 'superscholen' in Nederland. Het tijdschrift vergelijkt elk jaar alle Nederlandse scholen met vmbo-, havo- en vwo-onderwijs en roept de besten uit tot 'superscholen'. Dit jaar zijn dat er vijftig. Ook het Bogerman in Wommels staat op de lijst, maar deze school is vanaf 1 augustus vorig jaar dicht.

"Een enorm compliment"

Het is voor het CSG Liudger de tweede keer op rij dat de locatie in Burgum wordt uitgeroepen tot 'superschool'. "Het is een enorm compliment voor ons onderwijsteam", zei locatiedirecteur Mieke IJedema.
IJedema was natuurlijk blij met de onderscheiding. "We gaan het zeker vieren met het team en de leerlingen, maar we gaan ook vooral door met geven van goed onderwijs. Dat doen we door samen te werken, oog te hebben voor de toekomst en onze leerlingen meer te bieden dan alleen goed onderwijs."