Een hofje voor ouderen in Berlikum: goed idee of niet?

In Berlikum is een onderzoek gestart naar het draagvlak voor het bouwen van een moderne variant van een hofje voor ouderen. In het hofje zouden ouderen die nu nog in een grote gezinswoning wonen, bij elkaar kunnen wonen.
© Omrop Fryslân
Zo zouden zij kunnen besparen op energie en gebruik kunnen maken van een aantal maatschappelijke voorzieningen. De werkgroep 'Lyts Hofke', die met het hofje bezig is, wil nu graag weten hoeveel ouderen belangstelling hebben voor deze vorm van wonen. Daarom is er een vragenlijst opgesteld, die Berlikummers kunnen invullen.