FNP wil provinciale steun voor geldpot sanering asbestdak

De provinciale FNP-fractie roept het provinciebestuur op om boeren en ondernemers te helpen die asbest op hun dak hebben. Over zes jaar moet al het asbest van de daken verwijderd zijn, maar er is landelijk geen subsidie meer beschikbaar. De pot van 75 miljoen euro die beschikbaar was, is leeg.
Gefaar foar asbest © ANP
Boeren en ondernemers worden gestimuleerd om het asbest op hun daken te saneren. Dat moet voor eind 2024, want dan mogen er geen asbestdaken meer zijn.
Het Rijk heeft daar een subsidiepot voor beschikbaar gesteld, met 75 miljoen euro daarin. Die pot is al leeg. En dat heeft grote consequenties voor Friese boeren en ondernemers.
"De regeling is zo dat je pas een aanvraag voor subsidie kan doen als het asbest al is verwijderd. Die aanvraag moet binnen zes maanden worden gedaan," zegt FNP-Statenlid Wopke Veenstra. "Maar omdat het geld nu op is, kunnen mensen dus geen subsidie krijgen waar ze wel recht op hebben."
De FNP heeft daar vragen over gesteld. Ze willen onder andere weten of de provincie contact opneemt met het ministerie van Economische Zaken om tot een oplossing te komen.