Friese aanpak ganzenoverlast krijgt meer tijd om zich te bewijzen

De Friese aanpak van de ganzenproblematiek wordt met vijf jaar verlengd, althans als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt. Door de verlenging krijgt de aanpak meer tijd om zich te bewijzen. Bovendien kan over vier jaar dan ook het Europese ganzenbeleid in de nieuwe aanpak worden opgenomen. Het Europese beleid is op dit moment nog niet klaar.
© Henk Bootsma
Oorspronkelijk liep de Friese aanpak tot en met 2020. Maar in 2017 kwam er een verscherpte aanpak. Er is meer tijd nodig om uit te zoeken of deze nieuwe aanpak werkt. Daar lijkt het wel op. Het afgelopen winterseizoen liep de schade door ganzen met een kwart terug.

Beter op inspelen

De verscherpte aanpak zet aan de ene kant in op maatregelen voor het verminderen van schade aan het land door ganzen. Tegelijkertijd worden ganzen beschermd waar dat moet. Verlening van het nieuwe beleid geeft de provincie, boeren en jagers meer tijd om hier beter op ingespeeld te raken.