Gemeentewapen Noardeast-Fryslân is mix van wapens drie oude gemeenten

De nieuwste gemeente van onze provincie, Noardeast-Fryslân, heeft nu ook een eigen gemeentewapen. Dat is woensdag tijdens de eerste raadsvergadering onthuld door waarnemend burgemeester Hayo Apotheker. Noardeast-Fryslân is op 1 januari 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. In het wapen zijn de wapens van de drie voormalige gemeenten verwerkt.
It wapen fan Noardeast-Fryslân © Noardeast-Fryslân
Het groen in het wapen verwijst naar het agrarische karakter van de gemeente. De indeling van het wapen moet aangeven dat het om een kustgemeente gaat. De ster met zes punten zat ook al in de wapens van de voormalige gemeenten. Sterker nog, die hadden met zijn drieën zelfs elf zespuntige sterren in hun wapens.
De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels staat in de Friese tradities bekend als de grietenijkroon. Die is overgenomen van de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

Werkgroep met deskundigen en oud-burgemeesters

Het wapen is gemaakt door een werkgroep. Daarin zaten Piet Bultsma (heraldisch tekenaar Hoge Raad van Adel Den Haag), Piet Visser (oud-burgemeester Kollumerland c.a. en oud-voorzitter Friese Heraldische Kring), Haije Talsma (oud-wethouder Ferwerderadiel en deskundige van de geschiedenis in de regio), Ihno Dragt (directeur Museum Dokkum) en Bearn Bilker (oud-burgemeester Kollumerland c.a.).