FNP komt met meldpunt voor plattelandstradities die worden bedreigd

De FNP start een provinciaal meldpunt om Friese plattelandstradities te steunen. Door "doorgeschoten regelgeving" en gemeentefusies staan die tradities onder druk, volgens de partij. Als voorbeelden noemt de FNP optochten met versierde wagens en het carbidschieten. "Zonder die tradities zijn straks alle plaatsen gelijk", zegt FNP-raadslid Aant Jelle Soepboer van Dongeradeel. "Tradities maken ons uniek."
Meldpunt foar tradysjes
Het dorpsgevoel wordt bedreigd, meent de partij. De sociale cohesie bindt de mensen nu nog, maar die staat volgens de FNP onder druk door fuserende gemeentes, en raadsleden die zich indekken. "Je moet mensen en dorpen eigenaarschap en verantwoordelijkheid geven", zegt Soepboer. "Regels die ooit zijn bedacht om bij excessen in te kunnen grijpen, worden nu gebruikt om op voorhand te handhaven."
© FNP
Soepboer deed eerder al een oproep aan de toenmalige burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders. Hij en andere jongeren uit Niawier vonden de regels voor optochten met versierde wagens door de dorpen te streng. Er is toen een gesprek geweest tussen de partijen, maar dat lijkt niets op te leveren. "Waanders zei dat er in 2019 nog mag worden gereden. Maar ondanks die beloften blijven ambtenaren negatieve adviezen geven", zegt Soepboer. Volgens de FNP lijkt het er nu op dat er geen toestemming komt voor de optocht van Anjum.

FNP in het college

De FNP komt in het college van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, maar Soepboer vindt het raar dat ambtenaren van de gemeente "nu al stelling hebben genomen".
Volgens de FNP lijden ook andere plattelandsdorpen onder regelgeving. Als voorbeelden noemt de partij problemen bij de kaatsvereniging in Bitgum, hoge kosten bij evenementen in Marsum en Kallemooi op Schiermonnikoog. En in dorpen van het voormalige Littenseradiel zou de vergunningsverlening voor evenementen niet soepel lopen, sinds de gemeente is gefuseerd met Leeuwarden.
Met het meldpunt wil de FNP mensen oproepen om hun negatieve ervaringen met regelgeving voor dorpstradities te melden.