Presentatie toekomstplannen klimaatakkoord

De onderhandelaars van het klimaatakkoord presenteren vrijdagmiddag hun toekomstplannen. In het klimaatakkoord moeten afspraken staan die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent is verminderd. Sommige partijen zijn het echter niet eens met het akkoord, zoals het er nu ligt. Zij zijn niet aanwezig bij de presentatie en zullen hun handtekening dan ook niet onder het akkoord zetten, als het niet wordt verbeterd.
© ANP
Helemaal compleet is de presentatie dus niet. Onder meer de milieubeweging heeft de handen van het ontwerpakkoord afgetrokken. Het akkoord is nog lang niet goed genoeg, zeggen meerdere milieuorganisaties. Concreet vinden ze dat er met het bedrijfsleven - de industrie - hardere afspraken moeten komen. Een laatste gesprek met minister Eric Wiebes over de twistpunten, afgelopen donderdag, heeft niet genoeg opgeleverd, vinden zij.
"Wij vinden dat degene die de vervuiling veroorzaakt er uiteindelijk voor moet betalen. We merken dat de industrie en de regering er niet aan wil", zegt Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie. "Zij willen geen CO2-heffing opleggen, en de afspraken die ze wel maakten, waren zo zacht dat wij zeggen: wij zien hier geen perspectief in."
Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie
"Waar we nu alleen nog over discussiëren: hoe kunnen we dat zo snel mogelijk bereiken? Die 49 procent gaat door. Dat ligt vast in het regeerakkoord", zegt Ed Nijpels, van het Klimaatberaad. "Geen van de partijen heeft dat percentage ter discussie gesteld. Kortom: we gaan gewoon verder met het werken aan die 49 procent reductie van CO2."
Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad