Raad Leeuwarden botst met wethouder over zorgplan

Een meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarden voelt zich niet serieus genomen door wethouder Herwin van Gelder. Ze vallen met name over zijn houding.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
De raadsleden vinden dat hij niet luistert naar de kritiek die er is op de plannen voor de verandering van de zorg in de gemeente. Bijna de volledige raad vindt dat er opnieuw naar gekeken moet worden. De wethouder zei de kritiek te hebben gehoord, maar weigert zijn plannen nu al aan te passen.
De kritiek was niet van de lucht. Met name uit de eigen coalitie. PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi was helder: "Het plan moet worden aangepast." Ze wil drie aanpassingen. Zo moet er veel meer worden gekeken naar wat er in de wijken en dorpen nodig is aan zorg. Ook wil ze dat het college serieus gaat praten met de zorgaanbieders die hebben gezegd mee te willen denken over een alternatief plan. "Het is tijd om pas op de plaats te maken en de maand januari te nemen om na te denken", zei Jacobi. Ze wordt daarin gesteund door het grootste deel van de partijen.
De eigen partij van wethouder Herwil van Gelder, PAL/GroenLinks, is milder. Toch heeft ook Femke Molenaar veel kritiek: "Helder is dat dit wat er nu ligt niet goed genoeg is. We willen alles wat er besproken is terugzien in de volgende fase, dat is begin volgend jaar. Nu is er te weinig voor een goed besluit."

Van Gelder: niet blind voor kritiek

Van Gelder zegt zelf niet blind te zijn voor de kritiek: "Het plan past binnen de kaders van de raad. Het is ook een concept, niet een definitief iets."
Hij zegt de kritiek van de raadsleden serieus te nemen en te willen verwerken in een definitief plan over de zorg. "Ik zie dat niet duidelijk is wat we nu precies bedoelen met een alliantie. Maar ook de oproep om aan de slag te gaan met het aanbod van de zorgaanbieders. Dat we dat momentum moeten pakken."
Maar daar voegt hij aan toe: "Dit heeft natuurlijk wel consequenties, met name financieel. Uitstel kan geld kosten." Toch is Van Gelder niet bang voor de raad. "De raad neemt geen besluit over dit stuk. Dit is, nogmaals, een concept. Pas in januari ligt er iets definitiefs."

Hoongelach in de raad

Het leidt tot hoongelach in de raad. "Het lijkt wel of de wethouder in een andere vergadering zat dan wij", zo zei FNP-man Jan-Willem Tuininga. De ChristenUnie is verbijsterd, zegt Carlijn Niesink. "Het voelt als een teleurstellende avond. De wethouder heeft een duidelijk signaal gekregen, maar hij lijkt er niets mee te doen." Ze begrijpt dan ook niet waarom de wethouders zijn conclusies niet trekt en een nieuw stuk maakt.
De VVD vindt dat Van Gelder moet nadenken over zijn politieke toekomst, zegt Marcel Visser. "Dit stuk had allang van tafel gemoeten. Het is ontluisterend om te zien dat een wethouder met een teflonlaag dit allemaal van hem af laat glijden. Als hij niet met de kritiek op zijn plan kan omgaan, moet hij zijn biezen pakken." Visser heeft dan ook geen vertrouwen meer in Van Gelder.

Bezuinigingen

De hele discussie in de gemeenteraad draait om de veranderingen in het zogenaamde sociale domein. Dat is de overkoepelende term voor zo'n beetje alle zorg die de gemeente levert, denk aan de Wmo. Omdat er minder geld beschikbaar is, moet er fors worden bezuinigd.
De coalitiepartijen in de raad, PvdA, PAL Groenlinks, CDA en D66, hebben daar afspraken over gemaakt. Er moest een nieuw plan worden gemaakt waarin de opdracht staat om 10 procent te bezuinigen, 3,6 miljoen euro. Het uitstel dat kort geleden is gepresenteerd, kon direct rekenen op veel kritiek. Met name uit de hoek van de zorgaanbieders en de vrijwilligersorganisaties. Het grootste deel van de gemeenteraad sluit zich er nu bij aan.

Nieuw plan voor de zomer

De zorgaanbieders kwamen met een alternatief plan. Ze willen met het college van burgemeester en wethouders in gesprek om te werken aan een ander en beter plan. Directeur Sjoerd Tolsma van Amaryllis, de organisatie die nu veel van de zorg in Leeuwarden organiseert, stelt dat de bezuiniging gehaald kan worden. Er is alleen meer tijd voor nodig om een goed plan te maken.
Woensdag lieten de aanbieders weten dat dat niet lukt voor 4 januari. Dat was wel de uitdrukkelijke wens van het college. De aanbieders willen afspraken maken met de gemeente en dan voor de zomer een nieuw en beter plan presenteren.