Ook aandacht voor beeldende kunst en meer soorten muziek in cultuurnota

De wensen over de beeldende kunst en 'popcultuur' in de nieuwe cultuurnota 'Kultuer oan 'e Kime' worden gehonoreerd. Verscheidene partijen hadden kritiek op de nieuwe beleidsplannen en de Provinciale Staten kwamen met moties en amendementen op de cultuurnota.
Poepjes in gesprek met een kritische inspreker © Omrop Fryslân
Zo wilde de PvdA meer aandacht voor beeldende kunst en dat komt er ook. In de cultuurnota wordt die beeldende kunst nu ook een belangrijk gebied dat steun en aandacht verdient. Het wordt toegevoegd aan de speerpunten voor cultuurbeleid.
Daarnaast wilden de VVD en PvdA dat de focus op 'popcultuur' wordt verbreed tot een focus op alle soorten muziek, dus ook aandacht voor hafabra en klassieke muziek. Ook die motie werd met een grote meerderheid aangenomen.