Financiering nieuw zorgcentrum Ameland nu rond

Er is een overeenkomst over de financiering voor de Nieuwe Stelp, een nieuwe zorglocatie op Ameland. De KwadrantGroep had financiële beloftes gedaan. Nu alles is ondertekend, is er geen onzekerheid meer over de financiering van de nieuwbouw. Die zou alleen doorgaan als Kwadrant meebetaalt. De gemeente en Kwadrant hebben nu afgesproken dat ze samen de nieuwe zorglocatie tot stand brengen.
De plek waar De Stelp nu zit © Google Street View
De gemeente bouwt het nieuwe zorggebouw in de buurt van de sport- en welzijnsvoorziening Ons Hol in Hollum. De KwadrantGroep huurt twintig jaar lang een deel van de nieuwbouw. Daarnaast verkoopt de KwadrantGroep de zorglocatie van nu aan de gemeente.
Eerder werd al afgesproken dat de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land integrale ouderenzorg zullen aanbieden op het eiland. Dat houdt in dat de grenzen tussen intramurale en extramurale zorg abstracter worden. De zorgpartijen willen een toekomstbestendige zorgorganisatie inrichten.
In de Nieuwe Stelp komen 24 plekken voor intensieve zorg, drie plekken voor eerstelijns verblijven (voor bijvoorbeeld observatie of het herstellen na een operatie), twintig wooneenheden en drie plekken voor begeleid wonen.

Verzet

Een groep inwoners van Ameland heeft zich altijd erg verzet tegen het nieuwe zorgcentrum. Zij wilden het verhuisplan terugdraaien.