Provincie houdt financiën Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in de gaten

De provincie houdt de financiën van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komend jaar extra in de gaten. Dat is omdat de twee gemeenten geen sluitende begroting voor 2019 hebben.
Baarch © Shutterstock.com
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben beide een tekort in het sociaal domein. Dat is de zorg en welzijn, waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Beide gemeenten moeten bezuinigen. De provincie houdt extra gesprekken met de beide gemeenten en kijkt ook mee bij het opstellen van financiële plannen, zoals de begroting voor 2020.

Provincie houdt ook Leeuwarden en Noardeast-Fryslân in de gaten

De provincie controleert ook hoe het gaat met de bezuinigingen die gemeente Leeuwarden moet doorvoeren. Die had dezelfde problemen als Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Leeuwarden heeft een heel pakket aan bezuinigingsmaatregelen bedacht, maar die moeten hun beslag nog krijgen.
De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân kan er ook op rekenen dat de provincie bij hen de financiën in de gaten houdt. Door de herindeling heeft de fusiegemeente zijn begroting niet op tijd klaar. In zo'n geval is het gebruikelijk dat een gemeente onder toezicht van de provincie komt.