Zorgaanbieders zien zorgplannen gemeente Leeuwarden niet zitten

Leeuwarders die zorg mislopen en zo tussen wal en schip vallen, zijn mensen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is wat er kan gebeuren als het college van burgemeester en wethouders in Leeuwarden het bezuinigingsplan voor de zorg doorzet, zeggen diverse hulporganisaties. Ze denken dat door het plan veel mensen goede zorg kwijtraken.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Begin december maakte het college de plannen voor de verandering van het zogeheten sociaal domein bekend. Die moeten ervoor zorgen dat in de toekomst veel geld wordt bespaard. Woensdag werd er in de Leeuwarder gemeenteraad over gesproken. Zorgondernemers en andere partijen mochten hun visie geven op het plan van het gemeentebestuur. Van de negentien sprekers was slechts één partij positief.

Zorgalliantie voor alle zorg

Het gemeentebestuur van Leeuwarden wil dat vanaf 2020 een zorgalliantie verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de zorg. Daar moet in worden samengewerkt door grote aanbieders. Kleine zorgaanbieders hebben het nakijken. Zij kunnen zich aanbieden als een soort onderaannemer, maar op die vorm is veel kritiek.
In een open brief aan het gemeentebestuur nemen de zorgaanbieders afstand van deze plannen. Ze vinden dat hun cliënten de dupe worden. Ook levert het veel meer administratieve rompslomp op en is het maar de vraag of het goedkoper wordt.
Verslaggever Hayo Bootsma was bij de vergadering over de zorg in Leeuwarden

Besparen door samen te werken

De kritiek werd in de raad nog eens benadrukt. Sjoerd Tolsma, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Amaryllis, verantwoordelijk voor de wijk- en dorpenteams in Leeuwarden, vindt dat er slecht is geluisterd naar de adviezen van de huidige zorgaanbieders. Bovendien zegt hij dat er al veel beter en efficiënter wordt gewerkt en dat ze, zoals ze nu werken, aan de bezuinigingen kunnen voldoen.
Tolsma heeft in samenwerking met tal van andere grote zorgaanbieders een eigen plan gemaakt. De partijen willen graag om tafel om te zien waar geld valt te besparen. Ze zien meer in samenwerking en in het doorgaan op het ingeslagen pad. Daar is volgens Tolsma de afgelopen jaren al veel geld mee bespaard.

Onrust bij cliënten

Kleine zorgaanbieders vrezen dat ze het niet kunnen rooien in de nieuwe constructie en dat als gevolg daarvan hun cliënten de dupe worden. Ze kunnen nu al merken dat er onrust ontstaat onder hun cliënten vanwege alle discussie.
De gemeente ziet in haar visie een grote rol weggelegd voor vrijwilligers. Die zitten echter niet te wachten op een grotere rol. Zij willen niet deelnemen aan zo'n alliantie, maakten ze duidelijk.

Raadsleden hebben ook twijfels

De raadsleden hebben ook veel vragen en bedenkingen. Zo is volgens de meesten lang niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Een van de voorstellen is dat je met een kleine zorgindicatie een abonnement op huishoudelijke hulp kunt afsluiten. Voor 17,50 euro per maand heb je recht op een aantal uren. De raadsleden, maar ook de betrokkenen uit de zorg vrezen een grote aanzuigende werking en de vraag is wie dan verantwoordelijk is voor die extra kosten.

Van Gelder aan de slag

Verantwoordelijk wethouder Herwil van Gelder wil het plan voor de grote zorgalliantie voorlopig nog niet aanpassen. Toch zei hij toe aan de slag te gaan met de kritiek en de plannen van de zorgaanbieders.
Volgende week wordt er verder gepraat over de inrichting van de WMO-zorg in de gemeente Leeuwarden.