Sietske Poepjes: De cultuursector moet nog wennen aan 'het nieuwe denken'

In het toekomstige cultuurbeleid van de provincie wordt niet één cultuursector uitgesloten van provinciale subsidie. Met die woorden probeerde gedeputeerde Sietske Poepjes woensdag in het provinciehuis de onrust in de culturele sector over dat cultuurbeleid weg te nemen.
Poepjes in gesprek met een kritische inspreker © Omrop Fryslân
In een volle commissiezaal kwamen twaalf insprekers uit de culturele sector met scherpe kritiek op de nieuwe beleidsnota 'Kultuer oan 'e Kime'. In die nota ligt de focus op toneel en popcultuur als kansrijke sectoren, terwijl beeldende kunst en klassieke muziek helemaal niet worden genoemd, tot grote ergernis van kunstenaars en musea.
"Ik was geschokt toen ik de nota las", zei directeur Han Steenbruggen van Museum Belvédère. "Het is een gotspe dat er niets in staat over beeldende kunst. De provincie zou die kunst juist moeten koesteren."

Het nieuwe denken

Het CDA vroeg om aandacht voor amateurkunst en koren en korpsen. Gedeputeerde Poepjes wil juist af van de oude etiketten in het cultuurbeleid en omschreef haar nieuwe nota als 'het nieuwe denken'. Hafabra kan in de toekomst een aanvraag indienen bij de programmalijn 'Keunst yn de muzyk', terwijl een museum kans kan maken op steun uit het 'erfgoedprogramma'. "Wij sluiten niets uit, we willen het alleen anders aanvliegen."

Wijzigingsvoorstellen

De culturele sector moet volgens Poepjes duidelijk nog aan dat nieuwe denken wennen. Hetzelfde geldt voor de provinciale politiek. De politieke partijen kondigden aan dat ze volgende week met diverse wijzigingsvoorstellen zullen komen. De PvdA en de SP willen bijvoorbeeld ook beeldende kunst in het beleid opnemen als 'focusgebied'. De VVD komt met een voorstel om Museum Belvédère in Oranjewoud provinciale subsidie te geven. De liberalen willen bovendien de focus 'popcultuur' verbreden tot 'muziek', omdat volgens de VVD ook klassieke muziek en klassieke muziekfestivals aandacht en steun verdienen.