Eise Eisinga Planetarium voorgedragen voor Werelderfgoedstatus UNESCO

Minister Ingrid van Engelshoven heeft besloten om het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker bij de UNESCO voor te dragen als werelderfgoed. Het planetarium heeft nu drie jaar de tijd om een volledig einddossier bij UNESCO in te leveren.
© Omrop Fryslân, Oetze Deelstra
Het planetarium moet wel de organisatie aanpassen om te voldoen aan de criteria van UNESCO, zegt voorzitter Theo Koelma. "Met onze bestaande bezetting van 3,4 fte maken wij geen kans. Er moet op zijn minst een conservator bij, zo heeft UNESCO ons laten weten. UNESCO vindt onze huidige bezetting de smal en te kwetsbaar."

Subsidie van anderhalve ton

Het bestuur van het planetarium vroeg daarom woensdag Provinciale Staten om een structurele subsidie van anderhalf ton per jaar om de organisatie voor te bereiden op de status van werelderfgoed.
Koelma voegde eraan toe dat het aantal bezoekers van het planetarium de laatste jaren sterk is gegroeid, terwijl de subsidie en het aantal medewerkers gelijk is gebleven. Dit jaar heeft het planetarium al zo'n 60.000 bezoekers ontvangen.
Het planetarium redt zich al jaren met 100.000 euro subsidie van de gemeente Waadhoeke. "Steun van de provincie is eigenlijk het puzzelstukje dat mist", zegt Koelma over het verzoek aan de provincie. "Bovendien hebben we het over een potentieel werelderfgoed. Dat heeft een uitstraling die ver over de grenzen van Fryslân heen gaat."

Het derde werelderfgoed van Fryslân

Koelma gaat ervan uit dat de provincie in ieder geval wel bereid is om te praten over steun aan het planetarium. "Het zou om het derde werelderfgoed van Fryslân gaan, na het Woudagemaal en het Waddengebied. Dat is uniek in zo'n relatief klein gebied."
Het definitieve besluit over de status van werelderfgoed voor het planetarium zou dan kunnen vallen op de jaarbijeenkomst van Icomos - de organisatie die over het werelderfgoed gaat - in 2022.
Voorzitter Theo Koelma van het planetarium