Fryslân wil proefprovincie worden voor auto's met snelheidsbegrenzer

Fryslân wil graag proefprovincie worden voor auto's met een snelheidsbegrenzer. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft dat in een brief aan het Rijk over verkeersveiligheid geschreven. Fryslân zou erg geschikt zijn voor deze proef, omdat in de provincie zowel dichtbevolkte als plattelandsgebieden zijn.
Fryslân wol proefprovinsje wurde foar auto's mei snelheidsbegrinzer
In de proef worden auto's voorzien van het zogenoemde ISA-systeem, het Intelligente Snelheidsaanpassing-systeem. Auto's rijden dan nooit te snel. Uit onderzoek is gebleken dat dit systeem 29 procent minder ongelukken veroorzaakt. Dat helpt Fryslân in de doelstelling om uiteindelijk te komen tot nul verkeersslachtoffers per jaar.
Gedeputeerde Sietske Poepjes