Provincie stuurt brief naar regio's in Frankrijk: "Schiet geen grutto's af"

De provincie heeft een brief gestuurd aan de regio's in Frankrijk die volgend jaar jacht willen maken op grutto's . Gedeputeerde Johannes Kramer doet een oproep aan de Fransen om te stoppen met het afschieten van de weidevogels.
Rosse Grutto © Jan van der Kam
Eerder is de Bond van Friese Vogelwachten ook al een petitie begonnen om op Europees niveau te komen tot een jachtverbod op alle weidevogels. De bond en ook de provincie stellen dat het niet goed te praten is dat de weidevogels in Frankrijk - en bijvoorbeeld ook in Italië en Malta - neergeschoten worden, terwijl vrijwilligers in Fryslân er alles aan doen om de populatie in stand te houden.
De provincie besteedt ieder jaar ongeveer 15 miljoen euro aan projecten waar steltlopers van profiteren. Uit onderzoek van professor Theunis Piersma blijkt dat de Friese broedvogels over Frankrijk naar het zuiden toe trekken en dat de grutto gebruikmaakt van de Franse grond als tussenstop onderweg naar Afrika. De petities van de Bond van Friese Vogelwachten is tot nu toe al meer dan 6200 keer ondertekend.