Wel of geen vuurwerkverbod in Friese gemeenten

Vuurwerk zorgt ieder jaar voor overlast, letsel en schade. In Nederland raken honderden mensen gewond door het afsteken van vuurwerk. Als het aan De Onderzoeksraad van Veiligheid (OVV) ligt, moet er een vuurwerkverbod komen. Wat vinden Friezen hiervan? En wat doen Friese gemeenten?
Repos fjoerwurkferbod of net?

Veiligheid

Jaarlijks overlijdt één persoon als gevolg van vuurwerk, meldt de OVV in een rapport van december 2017. De organisatie dringt er bij het kabinet op aan om vuurwerk te verbieden, maar het kabinet wil vuurwerk pas verbieden als blijkt dat andere maatregelen niet werken. Wel zegt minister Ferdinand Grapperhaus dat het makkelijker wordt voor gemeenten om een lokaal verbod toe te passen. Maar volgens de OVV is dat niet genoeg.
Petear oer fjoerwurkfrije sônen

Vuurwerkvrije zones

Uit onderzoek van Omrop Fryslân blijkt dat vijf van de zeventien Friese gemeenten een vuurwerkvrije zone hebben of willen hebben in de gemeente. Het gaat om een monumentale molen op Terschelling, een kinderboerderij op Schiermonnikoog, verzorgingshuizen in Leeuwarden en het multifunctioneel centrum in Harlingen.
"Het is sinds enkele jaren dat het in een cirkel rondom MFC Het Vierkant en bij de flat met veelal oudere inwoners daar tegenover verboden is om vuurwerk af te steken. Dit zorgt in elk geval voor rust bij een flat met veelal oudere bewoners", zegt een woordvoerder van de gemeente Harlingen.
Ook in Leeuwarden wordt vooral gedacht aan de ouderen. "In Leeuwarden geldt bij verzorgingshuizen Erasmushiem, De Hofwijck, en Greunshiem een vuurwerkvrije zone", zegt een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden. Deze gemeente heeft dit jaar hetzelfde vuurwerkbeleid als de voorgaande jaren.
"Er is ook overwogen vuurwerkvrije zones in te stellen op plekken waar veel overlastmeldingen zijn, maar dat blijkt niet nodig."
Vuurwerkvrije zones in Fryslân © Omrop Fryslân

Drachten

Alleen in Drachten ligt het helemaal anders. Daar zijn dit jaar negen vuurwerkvrije gebieden. Het gaat om zones waar veel voetgangers zijn, bijvoorbeeld winkelcentra, maar ook het azc en het busstation.

Sneek

In de gemeente Súdwest-Fryslân hebben ze officieel geen vuurwerkvrije zones. Er is wel een aanvraag gedaan door een hospice in Sneek. De gemeente lost dat op door in de wijk Lemmerweg-West briefjes in de bus te doen waarin gevraagd wordt om rekening te houden met de hospice.

Overlast

De gemeenten zonder vuurwerkvrije zones geven aan dat er in hun gemeente niet sprake is van (extreme) overlast door het afsteken van vuurwerk.
"Elk jaar komt er wel een aantal klachten binnen over het afsteken van vuurwerk. Dat is in de meeste gevallen voor de jaarwisseling. Op de dag zelf niet", zegt een woordvoerder van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
In Weststellingwerf is ieder jaar minder overlast: "Elk jaar wordt de balans opgemaakt van de schade die door vuurwerk is veroorzaakt. Het schadebedrag valt de laatste jaren mee en neemt ook af. Indien nodig trekken we samen op om tot een oplossing te komen."