Nieuw natuuraquaduct aangelegd bij Easterskar

Bij natuur- en moerasgebied het Easterskar van it Fryske Gea wordt een speciaal aquaduct aangelegd: een natuuraquaduct. In plaats van dat een vaart en een weg elkaar kruisen, zoals bij een 'normaal' aquaduct, kruisen bij dit aquaduct twee vaarten.
Nij natuerakwadukt oanlein by Easterskar
Vanuit vier stukken beton wordt er een duiker gemaakt, waar een vaart aan de rand van het gebied doorheen lopen kan. Daarboven loopt een andere vaart, een zogenoemde slenk. Die slenk zorgt ervoor dat vers water vanuit de Tsjonger het natuurgebied kan bereiken.

Water inlaten zonder te pompen

Omdat zowel het Easterskar als de Tsjonger hoger liggen dan het land eromheen, wordt er gewerkt met twee verschillende waterpeilen, die elkaar in het speciale aquaduct kruisen. Ook tussen de Tsjonger en Easterskar zit nog 40 centimeter hoogteverschil. Daardoor kan natuurbeheerder it Fryske Gea straks water het moerasgebied inlaten zonder dat daarvoor moet worden gepompt.
Mei elkoar foarme de betoneliminten in dûker dêr't aans noch in sleat oerhinne komt. © Remco de Vries, Omrop Fryslân

Ecologische verbindingszone

De nieuwe slenk verbindt het Easterskar niet alleen met de Tsjonger, het is ook een zogenoemde ecologische verbindingszone. Die verbindt ook andere natuurgebieden met het Easterskar, zoals het Braandemeer. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de otter of de grote vuurvlinder. Die soorten kunnen dan heen en weer reizen. Het verbinden van de natuurgebieden zorgt ervoor dat zeldzame soorten minder snel uitsterven.
It tredde fan fjouwer betoneleminten fan elts 24 ton wurdt pleatst. © Remco de Vries, Omrop Fryslân