Zorgen bij ouders over lesuitval op middelbare scholen

Middelbare scholen in Fryslân moeten steeds vaker leerlingen naar huis sturen, omdat er geen leraren beschikbaar zijn. Bij exacte vakken wordt het tekort aan leraren steeds groter. Lessen vallen meer uit en ouders maken zich zorgen.
Lesútfal
Joop Osinga uit IJlst heeft een zoon in het examenjaar van vmbo-groen op het Nordwin College. Met name het vak Natuur- en Scheikunde, (NASK), valt vaak uit. De school geeft toe dat ze moeilijk leraren kunnen vinden voor de exacte vakken. Er is een groot tekort aan bevoegde leraren en dat vinden ouders een probleem.
Joop Osinga uit IJlst
Ook bij CSG Bogerman in Sneek zijn problemen. Daar telden ouders 21 tot zelfs 28 lesuren die uitvielen bij de havo in dit schooljaar. Als een leraar een langere periode ziek is, wordt het bijna onmogelijk om die te vervangen, geeft rector Jan Osinga van de school toe. De onderwijsinspectie heeft er woensdag - bij een reguliere inspectie - met de school over gesproken.
Rector Jan Osinga van SCG Bogerman in Sneek
Lessen met gemengde vakken en meerdere docenten voor dezelfde klas zou een oplossing kunnen zijn. En het gedogen van leraren die nog geen diploma hebben. Het lerarenvak moet ook weer aantrekkelijk worden, vindt directeur Jaap van der Heide van het Nordwin College.