Woningcorporaties investeren tientallen miljoenen in Leeuwarden

De woningcorporaties WoonFriesland en Elkien investeren volgend jaar gezamenlijk 64 miljoen euro in de woningvoorraad in Leeuwarden. Er komen nieuwe huizen en bestaande huizen worden opgeknapt en duurzaam gemaakt.
WoonFriesland © WoonFriesland
Dat staat in afspraken die de woningcorporaties hebben gemaakt met de gemeente Leeuwarden en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad. Op initiatief van de gemeente bekijken WoonFriesland en Elkien ook hoe hun huurwoningen kunnen worden aangepast, zodat ze van het aardgas afkunnen. De partijen hebben daarnaast met elkaar afgesproken dat ze huishoudens, die zorg of andere hulp nodig hebben, gezamenlijk zullen helpen.