Diepere Boksumer Soal als alternatief voor druk Van Harinxmakanaal

Sloepen hoeven vanaf komend voorjaar niet meer over het drukke Van Harinxmakanaal, als ze van Leeuwarden naar Deinum willen. Door het uitdiepen van de Boksumer Soal kan er straks een route binnendoor worden genomen.
Djipper Boksumer Soal as alternatyf foar drok Van Harinxmakanaal
Het dieper maken van de Boksumer Soal wordt gedaan op initiatief van de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke, die in de vaart een veiliger alternatief zien, vanwege de vrachtschepen die ook op het kanaal varen.
Het baggeren begint maandag bij de Haak om Leeuwarden en wordt uitgevoerd door aannemer Ippel Dredging. Die werkt dan verder in de richting van Deinum. Ingenieurs van Bureau Schmidt zijn de afgelopen zes maanden al bezig geweest met de voorbereidingen van de werkzaamheden.
Het werk wordt onder andere betaald met geld uit het subsidieprogramma Streekwurk van de provincie.
Meint Lautenbach, tafersjochhâlder © Omrop Fryslân, Geert van Tuinen