Kan het raadsel van Bolsward worden ontcijferd?

Over de eerste bewoning van Bolsward is niet al te veel bekend. De stad is ooit ontstaan op drie terpen, maar hoe dat precies ging, weet niemand. Tot nu, zo hopen archeologen. Ze doen onderzoek op het plein achter het stadhuis.
Kin it riedsel fan Boalsert ûntsifere wurde?
Er is niks meer van te zien, maar ooit heeft op de plek achter het stadhuis een van de drie terpen gelegen. Het was waarschijnlijk een handelsterp. Laag voor laag wordt nu geprobeerd om de geheimen van deze terp naar boven te halen. Het onderzoek wordt gedaan door archeologisch bureau RAAP, en gaat zo'n zes weken duren.
De hoop is dat er zaken uit de middeleeuwen worden aangetroffen. Bijvoorbeeld potten of kruiken, maar ook water- of beerputten zijn interessant voor de archeologen.
Er wordt nog een steiger gebouwd aan de rand van de opgravingen, zodat belangstellenden zelf kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Ook is het de bedoeling dat er nog een speciale open dag komt. De vondsten van de opgravingen krijgen in de toekomst een plekje in het Historisch Centrum.