CDA wil geen grootschalige zonneparken in het buitengebied

Het CDA in provinciale staten wil geen grote parken met zonnepanelen in het Friese buitengebied, nu de provincie de taakstelling van zonnepanelen op daken van huizen niet zal gaan halen.
© deafsluitdijk.nl
Gedeputeerde Schrier heeft vorige week bij Omrop Fryslân gezegd dat er grote zonneparken op het Friese land zouden moeten komen om de taakstelling van 475 megawatt in 2020 te halen. Op dit moment lijkt dat een utopie, want er is tot nu toe nog maar 135 megawatt gerealiseerd.
Het CDA stelt dat het altijd het uitgangspunt is geweest dat zonnepanelen moeten komen op daken, bij bedrijventerreinen, parkeerterreinen en langs wegen.
In 2015 hebben Provinciale Staten de notitie "Ruimte voor Zon" vastgesteld en gekozen om 5% van het totale vermogen aan zonne-energie op zonnevelden op te halen en 95% op daken. Dat uitgangspunt kan Gedeputeerde Staten niet zomaar loslaten, aldus Statenlid Maaike Prins van het CDA woensdag bij de vergadering van Provinciale Staten. Mogelijke aanpassingen van het beleid moeten door de Statenleden worden besloten, aldus mevrouw Prins.
Statenlid Maaike Prins