Ooststellingwerf succesvoller in de rechtszaal dan gedacht

Het beeld dat de gemeente Ooststellingwerf steeds vaker rechtszaken verliest, klopt niet. Raadsleden hadden aangegeven dat ze zich zorgen maken over het aantal rechtszaken dat de gemeente voert en verliest.
Rjochter © Shutterstock.com
De rekenkamer van Ooststellingwerf deed daarom onderzoek naar de juridische kwaliteit van de gemeente. Daaruit blijkt dat Ooststellingwerf verreweg de meeste rechtszaken wint, en dat het aantal rechtszaken eigenlijk juist afneemt en dat het aantal klachten en bezwaren niet afwijkt van andere gemeenten.
De rekenkamer zegt wel dat de informatievoorziening richting de gemeenteraad eerder en duidelijker moet. Zo'n 30 procent van de klachten kan worden opgelost door met de klager te telefoneren, en na te gaan of de klacht in overleg weggehaald kan worden. De gemeente moet ook leren van procedures bij bezwaarschriften.