Precisielandbouw 4.0: slim boeren met dronebeelden en satellietfoto's

Akkerbouwers kunnen de opbrengsten van hun land met wel 30 procent verbeteren door veel meer gebruik te maken van dronebeelden, satellietfoto's en de gegevens die daaruit voortkomen. Die nieuwe vorm van landbouw heet in jargon 'precisielandbouw 4.0'. In Fryslân zijn nog niet veel boeren hiermee bezig, maar als het aan kenniscentrum 'Potato Valley' ligt, wordt dat binnenkort anders.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Akkerbouwers konden zich maandagmiddag aanmelden voor een eerste data-coöperatie precisielandbouw op een studiemiddag van de 'Potato Valley' bij Munnekezijl. Het doel van de coöperatie is het delen van kosten, maar ook het vergelijken van de gegevens van een groep akkerbouwers.

Kosten gaan sneller omhoog

Precisielandbouw is belangrijk voor de akkerbouwers, omdat voor veel bedrijven geldt dat de kosten sneller omhoog gaan dan de opbrengsten. Een nieuwe manier van slim boeren met hogere opbrengsten zou veel boeren daarom wel goed uitkomen. Precisielandbouw 4.0 moet de boeren helpen om 'opbrengstbeperkende zaken' in beeld te brengen, zodat de boer daar iets aan kan doen.

Middelbare schoolklas

Voorzitter Tineke de Vries van de Potato Valley wil met haar eigen bedrijf graag meedoen aan zo'n data-coöperatie. Zij verwacht dat ze op haar bedrijf veel voordeel zullen hebben van alle beelden en gegevens. De bijeenkomst over precisielandbouw trok maandag veel akkerbouwers uit heel Noord-Nederland naar de proefboerderij bij Munnekezijl. Daarbij zat ook een klas van het Nordwin College uit Leeuwarden. Op die middelbare landbouwschool staat 'precisielandbouw' dit jaar voor het eerst op het lesrooster.
Het uitgangspunt van precisielandbouw is om heel precies en behoedzaam om te gaan met de bodem, gewassen en dieren om zo tot een optimale opbrengst te komen met een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Tineke de Vries van de Potato Valley