Hoe moet Fryslân in de toekomst omgaan met hitte en droogte?

Hoe moet Fryslân in de toekomst omgaan met hitte en droogte? En met wateroverlast ten gevolge van grote hoeveelheden regenwater? Hoe zal het met de landbouw en de grond gaan? Over dergelijke vragen wordt maandag nagedacht en gesproken op een grote klimaatconferentie in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Het evenement heeft de titel 'Over de Grenzen'.
dyk, kade, drûchte, skuorren © Omrop Fryslân
Er wordt heel veel over gesproken in verschillende geledingen. Maar een van de conclusies was dat die geledingen vaak nog niet goed samenwerken. Dat moet eigenlijk beter. Overheidsinstanties en ook het bedrijfsleven en de burger weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. Soms omdat het contact nog niet goed verloopt. Maar soms ook omdat de regels van de overheid of de financiering een praktische en snelle aanpak in de weg zit.

Problematiek is urgent

De deelnemers zijn het erover eens dat er goed naar gekeken moet worden willen we echte stappen maken. Ook bestaat overeenstemming over de urgentie van de problematiek. Er moet nu echt iets gebeuren want het milieuvraagstuk verdraagt geen uitstel meer.
Op het evenement was ook de officiële lancering van de klimaatatlas. Daar kunnen burgers en bedrijven bekijken of hun omgeving bij extreem weer eventueel onderloopt.
© Omrop Fryslân, Geert van Tuinen