Kritiek toeristische sector op besluitvorming zandwinning IJsselmeer

De belangen van de vrijetijdseconomie worden niet meegenomen in de besluitvorming over de mogelijke zandwinning in het IJsselmeer. Dat zeggen de brancheverenigingen Recron en Hiswa. Het internationale zandwinningsbedrijf Royal Smals, met het Nederlands hoofdkantoor in Cuijk, heeft daarvoor een vergunning aangevraagd.
It sanwinningseilan sa as it der neffens Royal Smals utsjen giet © Byld: promofilm Royal Smals
Zij willen 30 jaar lang 2 miljoen ton zand per jaar winnen. Daarvoor komt er een 22 meter hoge fabriek in een 220 hectare groot zandwinningsgebied in het IJsselmeer. Er is vanuit de omwonenden en natuurorganisaties veel kritiek op de plannen. De toeristische organisaties sluiten zich hier nu bij aan. Zij willen dat er een omgevingseffectrapport komt, waarin alle belangen wel worden meegenomen.