Rechtszaak tegen zonnepark bij bungalowpark in Oldeberkoop

Vier partijen hebben juridische stappen genomen tegen de komst van een zonnepanelenpark in Oldeberkoop. De gemeenteraad van Ooststellingwerf stemde in september voor de bouw van een zonnepark naast bungalowpark Molenbosch.
© Shutterstock.com
Insprekers vroegen toen nog aan de raad om af te zien van het park. Niet alleen eigenaren van een recreatiewoning in het Molenbosch zijn tegen de aanleg van het zonnepark. Ook organisaties als It Fryske Gea, plaatselijk belang, de vereniging Bond Heemschut en de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne wezen het plan in mei af. Sommige partijen stappen nu dus naar de rechter. Het is niet duidelijk om welke partijen het gaat.

Bezwaren

De partijen zijn het niet eens met de verleende omgevingsvergunning. Net als het college zal de bestuursrechter waarschijnlijk de bezwaren alleen toetsen op planologische gronden. Of de omgevingsvergunning in strijd is met het provinciale beleid, bijvoorbeeld. De rechter moet zich ook buigen over de vraag of de landschappelijke waarden goed beschermd worden en of de gevolgen voor omwonenden acceptabel zijn.
Als de rechter de bezwaren afwijst, dan is ondernemer Johan ter Schuur vrij om zijn plannen door te zetten. Hij heeft een aanvraag lopen voor een SDE-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Een reactie daarop verwacht hij na de jaarwisseling.
Waarschijnlijk wordt ook begin januari pas bekend wanneer de zaak bij de rechter wordt behandeld.