Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs wil geen zandwinning in het IJsselmeer

Het dorpsbelang van de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs schrijft in een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren in een brief dat ze tegen de zandwinning voor de kust van Oudemirdum en Mirns zijn. Eerder deze maand bepaalde het college van burgemeester en wethouders dat de zandwinning kon doorgaan. Ze leggen het bestemmingsplan met een positief advies voor aan de gemeenteraad.
It sanwinningseilan sa as it der neffens Royal Smals utsjen giet © Byld: promofilm Royal Smals
Dorpsbelang geeft in de brief vier argumenten tegen de zandwinning. "De zandwinning doet inbreuk op het landschap en de natuur van Gaasterland en heeft negatieve effecten op de biodiversiteit die toch al onder druk staat", staat in de brief. Bovendien ligt de locatie in een rood Natura 2000-gebied.
In de milieu-effectrapportage is volgens het dorpsbelang de overlast voor de omgeving niet goed genoeg beoordeeld: "De invloed van licht en geluid op mens en dier zijn gebagatelliseerd. Het risico op afnemend toerisme en ontvolking is niet onderzocht."
"Kennelijk ziet men bij de landelijke overheid het IJsselmeer meer als een gewin-gebied dan als een natuurgebied", staat in de brief.
En volgens het dorpsbelang past het plan ook niet in de omgevingsvisie. "Van de raad en het college van B&W mag worden verwacht dat deze trouw blijven aan de eigen visie."

Meerderheid tegen

Het dorpsbelang heeft naar eigen zeggen met veel mensen gesproken en de meerderheid is tegen de zandwinning. Ook mensen die eerst voorstander waren, zouden na het horen van de tegenargumenten van mening zijn veranderd. "Dorpsbelang roept u dan ook op uw verantwoordelijkheid te nemen en dit onzalige plan te stoppen. Laat u ook overtuigen van grote bezwaren die onder de inwoners Bakhuizen, Mirns en Rijs leven", schrijft het dorpsbelang. Met als afsluiter: "Er is voor u maar één juiste keuze: deze zandwinning stoppen."
Eerder lieten meerdere omwonenden en natuurorganisaties al weten dat ze tegen de plannen zijn. Het beschadigt volgens hen de natuur en omwonenden zijn bang voor overlast.