Instanties tekenen akkoord over hoogspecialistische jeugdzorg in Fryslân

De Friese gemeenten Sociaal Domein Fryslân en zeven zorgaanbieders, zoals Accare, Het Poortje en Fier, hebben een convenant getekend over hoogspecialistische jeugdhulp. De afspraken over een betere samenwerking moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit en een besparing op de kosten.
© Eigen foto
Doel is om de zorg meer binnen de gezinnen te plaatsen. Daarmee moet worden voorkomen dat kinderen nog langer uit huis worden geplaatst en niet langer van de een naar de ander worden doorgestuurd. Met de inzet van ambulante zorg binnen de families kan de inzet van hoogspecialistische zorg verminderen. Daardoor kan dan weer op de kosten worden bespaard.
Het convenant is onderdeel van het provinciebrede Actieplan Zorg voor Jeugd.