Commissaris Brok: "Actiegroep tegen windpark Nij Hiddum-Houw moet zich bij de feiten houden"

De nuance is weg uit het debat over de komst van windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk. Dat zegt commissaris van de Koning Arno Brok. Hij reageert op een persbericht van de actiegroep Hou Friesland Mooi, waarin staat dat het college van Gedeputeerde Staten waarschijnlijk zaken 'onder de pet' heeft gehouden tijdens het statendebat van 18 juli. Toen viel het definitieve besluit om bij Hiddum-Houw negen megawindmolens te plaatsen.
Veel omwoners zijn tegen de komst van de windmolens. De actiegroep wil naar de rechter stappen om de gedeputeerden Klaas Kielstra en Sander de Rouwe en betrokken ambtenaren onder ede te horen. De gedeputeerden zouden in juli al geweten hebben, dat windmolenpark Nij Hiddum-Houw eigenlijk niet nodig is, omdat de windmolens die in het IJsselmeer komen voldoende windenergie opwekken om aan de doelen van het rijk te voldoen.
Brok roept op tot 'fair play'. Hij zegt dat de actiegroep het persbericht met feiten moet onderbouwen.
© Omrop Fryslân
Commissaris Brok

"Debat is op juiste wijze gevoerd"

Brok: "Het college van Gedeputeerde Staten en wij als commissarissen hebben de eed afgelegd of de belofte gedaan, dat we áltijd de waarheid zullen spreken. Het debat in ons provinciaal parlement is op juiste wijze gevoerd, volgens mij. Als niet iedereen tevreden is over de uitkomst, dan mag dat. Iedereen is vrij om een civiele procedure aan te gaan. Ook als die procedure richting de Gedeputeerde Staten is. Als het zover komt, zullen de leden van Gedeputeerde Staten met dezelfde teksten en het hetzelfde verhaal komen als wat ze bij ons in de Staten hebben verteld."
Er moeten feiten komen. Geen interpretaties.
Commissaris Arno Brok

Onder de pet houden

"Waar ik problemen mee heb, is dat er in het persbericht suggesties worden gewekt, zoals de beschuldiging dat er dingen 'onder de pet zijn gehouden.' Wij moeten eerlijk spelen. Als er mensen zijn, die denken dat de waarheid niet is verteld, dan moeten ze met feiten komen en niet met interpretaties. Dan vraag ik om een onderbouwing van de stelling. Mensen zijn vrij om te debatteren. En wat de toon van het debat betreft: iedereen is vrij om zijn eigen toon te bepalen, maar wel op basis van fair play", aldus Brok.