Konijnen door virus in de knel op de Waddeneilanden

Het gaat slecht met de konijnen op alle Waddeneilanden. Onlangs werd duidelijk dat er op Schiermonnikoog nog maar 150 tot 300 konijnen leven. Nu blijkt dat dit niet op zichzelf staat, want op alle Waddeneilanden zitten de konijnen in de problemen. Hoe groot de problemen precies zijn, hangt af van de omvang van het eiland. Op een groter eiland zijn meer konijnen en is de kans groter dat er op lange termijn weer wat meer konijnen bijkomen.
Konijn aan de rand van de Boschplaat op Terschelling © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Inteelt bedreigt voortbestaan
Op kleinere eilanden is het aantal konijnen zo sterk teruggedrongen dat inteelt de soort dwars zit. Mede daarom was er op Vlieland een plan opgevat om konijnen van Ameland te halen. Maar dat is nu eerst in de ijskast gezet, omdat ook op Ameland de konijnenpopulatie laag is. En op Texel gaat het al jaren slecht met het dier.
Met name jonge konijnen sterven door het virus
Op Terschelling is het lang geleden dat er zo weinig konijnen zijn. Staatsbosbeheer ontdekte dat het virus VHS2 daar verantwoordelijk is voor de sterfte. Dat virus was al actief in konijnenpopulaties aan de Hollandse kust. Het is nu ook aangetroffen bij een dood konijn op Terschelling. De kans is groot dat het virus ook op andere eilanden actief is. De ziekte is met name voor jonge konijnen gevaarlijk, waardoor de konijnenstand niet terug kan komen op het oude niveau.
Konijnenholen ook belangrijk voor vogels
Konijnen zijn belangrijk voor de Waddeneilanden. Zij zorgen ervoor dat sommige plekken openblijven, zodat bepaalde planten en vogels de kans krijgen om te groeien. Sommige vogels zijn afhankelijk van het konijn. Zo broeden de tapuit en de bergeend in konijnenholen.
Als de konijnen in één keer weg zijn, worden de eerdere open plekken steeds ruiger, waardoor konijnen er niet meer willen blijven. Door ander vee te weiden of te maaien kan dat worden voorkomen.
Kninestân op alle Waadeilânnen yn in dip