Fryslân krijgt 25 miljoen van het Rijk voor projecten

Fryslân krijgt 25 miljoen van het Rijk voor projecten in Noardeast-Fryslân, waaronder Holwerd aan Zee. Dat maakte minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdagmiddag bekend. Het Rijk had 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om regionale knelpunten met de regio's op te lossen. De provincie Fryslân heeft acht projecten ingediend en drie worden nu gesteund.
Twee van die drie projecten zijn in Noardeast-Fryslân: de zogenoemde 'Versnellingsagenda' Noardeast-Fryslân en dus Holwerd aan Zee. Daarnaast krijgen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân in totaal 10 miljoen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Door de toezegging van het Rijk kunnen de voorstellen nu concreet worden uitgewerkt.
We zien dit als een sterke impuls voor Fryslân.
Gedeputeerde Sander de Rouwe
Gedeputeerde Sander de Rouwe: "We hebben acht voorstellen voor Regio Deals ondersteund. Onze inzet is geweest om voor zoveel mogelijk projecten in Fryslân steun te krijgen. We zijn tevreden en zien deze keus van het Rijk als een sterke impuls voor Fryslân."
"Dit kabinet kiest duidelijk voor de regio, eerst in woorden en nu ook in daden", zegt De Rouwe. "Voor deals die het niet hebben gered in deze tranche gaan we kijken hoe we die alsnog voor elkaar kunnen krijgen. De energie die er is voor deze projecten laten we niet verloren gaan."
Nu bekend is welke projecten geld krijgen, zullen de regio en het Rijk de plannen verder uitwerken. In het voorjaar van 2019 worden de deals getekend.

Holwerd aan Zee

De werkgroep van Holwerd aan Zee wil in 2020 de zeedijk bij Holwerd doorbreken. Zo komt het dorp weer aan zee te liggen. De eerste fase bestaat uit het aanleggen van een waterverbinding tussen de Waddenzee en het dorp, het doorbreken van de zeedijk en de aanleg van een zout meer binnendijks, dat voor een uniek stukje natuur moet zorgen.
Aan het nieuwe meer komt ook ruimte voor verblijfsrecreatie en een boulevard aan de oostkant van het dorp. De boeren die land inleveren voor het project zullen worden gecompenseerd met ander land op een andere plek.
De plannen hebben al een positief effect op het eerdere krimpdorp Holwerd. Er staan nog wel huizen te koop in het dorp, maar veel minder dan drie jaar geleden. In de karakteristieke Hegebuorren in het centrum worden meerdere huizen opgeknapt.

'Versnellingsagenda' Noardeast-Fryslân

In een zogenoemde 'Versnellingsagenda' staan onder andere voorstellen over hoe het onderwijs en ondernemers beter met elkaar verbonden kunnen worden. En hoe de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt kan verbeteren.
Veel mensen uit het midden- en kleinbedrijf willen samenwerken met kennisinstellingen, maar ze hebben vaak niet de tijd of connecties om dat van de grond te krijgen. Een 'kennismakelaar' moet daar een belangrijke rol in spelen.
Een ander voorstel is het oprichten van een Bouwcampus. De bouw is een belangrijke sector in het noordoosten van Fryslân.

Natuurinclusieve landbouw

Samen met Groningen en Drenthe krijgt Fryslân dus ook nog 10 miljoen euro voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. De provincies willen graag dat Noord Nederland koploper wordt op het gebied van een duurzaam platteland.
De grootste opgave daarbij is, volgens de provincies, om een goede balans te vinden tussen landbouw, natuur- en landschapskwaliteit. Ze willen met de agrarische sector, natuursector en kennisinstellingen de krachten te bundelen om voorop te lopen bij internationale ontwikkelingen.