Provincie past beleid aan bij particuliere initiatieven

De provincie kan nog veel verbeteren wat betreft het steunen van particuliere initiatieven. Provinciale Staten heeft dat gehoord van de initiatiefnemers van projecten als 'Aldtsjerk Foarút' (Oudkerk Vooruit), 'Holwert oan See' (Holwerd aan Zee) en de Tsjûkemar (het Tjeukemeer).
De Friese volksvertegenwoordiging heeft het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om een betere werkwijze te bedenken, nu er steeds vaker initiatieven vanuit de gemeenschap worden bedacht en worden uitgevoerd. Gedeputeerde Sander de Rouwe kan zich daarin vinden.
De eerder genoemde projecten zouden speciale ambtenaren toegewezen krijgen, zodat het proces én sneller én doeltreffender kan.