Leerlingen Bogerman konden door fout toetsvragen inkijken

Verschillende leerlingen op het Bogerman College in Sneek konden, voorafgaande aan een toets, de opgaven inkijken. Sommige toetsen waren ongeveer een uur voor het tentamen te bekijken op een netwerkschijf.
© Omrop Fryslân
De toetsen die door de leerlingen konden worden bekeken, waren bedoeld voor leerlingen met dyslexie. Deze toetsen zouden normaliter aan het begin van het tentamen zichtbaar moeten worden voor de leerlingen die ze moeten maken, maar het blijkt dat de opgaven door alle leerlingen konden worden bekeken.

Menselijke fout

De medewerker die de toetsen op de netwerkschijf moest zetten, dacht dat de schijf niet toegankelijk was voor de leerlingen. Dit was echter wel het geval. De fout kwam aan het licht doordat de school meerdere meldingen had gekregen van het lek.
Het Bogerman College rekent het zichzelf aan dat er fouten zijn gemaakt met de toetsen. De onderwijsinspectie is op de hoogte gesteld, en er is meteen een intern onderzoek opgestart. Rector Jan Osinga zegt dat hij is geschrokken van het voorval: "Wij nemen onze volle verantwoordelijkheid voor deze fout. Dit had nooit mogen gebeuren. De school schenkt regelmatig aandacht aan onze toetsprotocollen. Ook zijn we alert op een zo goed mogelijke autorisatie van ons computernetwerk. Dat zullen we dus nog beter moeten doen."

Verdere gevolgen

Ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van de problemen. Er zal nog worden bekeken welke stappen er moeten worden genomen. Of de toetsen overgemaakt moeten worden, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek. Deze zullen waarschijnlijk vrijdag bekend worden.