Unieke verhalen Feanwâldsterwâl veilig gesteld voor de toekomst

Weten wij eigenlijk wat er echt speelt in ons dorp? Niet de grote verhalen, maar alle kleine persoonlijke verhalen? Waarschijnlijk niet, maar in Feanwâldsterwâl zijn ze heel dichtbij gekomen. Met het project Iepen Doar(p) kregen alle inwoners van het dorp de kans om hun eigen verhaal te vertellen. Het project, in kader van LF2018, zit er nu op, maar dat geldt niet voor al de persoonlijke verhalen die zijn vastgelegd in een boek en in de tentoonstelling. Hidde-Jan Westerlaan en Ilse Boorsma uit Feanwâldsterwâl kregen zaterdag het eerste exemplaar van dit Iepen Doar(p)-fotoboek overhandigd.
© Meint de Vries
Bij de bijeenkomst in De Schierstins vertelt Sjoerd Litjens, projectleider van Iepen Doar(p), hoe de 129 beelden en verhalen van het project een spiegel zijn voor de mensen binnen en buiten Feanwâldsterwâl. "Het zijn verhalen die het alledaagse universeel maken, die de hedendaagse geschiedenis van dit kleine Friese dorp en de wijze waarop bewoners ervan het begrip 'mienskip' beleven, vastleggen."
Bert Looper, directeur van Tresoar, die Iepen Doar(p) voor toekomstige generaties toegankelijk houdt: "Onze verhalen - het vastleggen delen en vertellen ervan, zijn noodzakelijk om een maatschappij te laten functioneren en om 'mienskip' te vormen. We mogen best stellen dat de mensen van Feanwâldsterwâl met hun verhalen bijdragen aan wat we het meest nodig hebben op deze wereld: begrip en respect."
© Iepen Doar(p)
De beelden in het 272-pagina's tellende Iepen Doar(p)-fotoboek zijn gemaakt fotografen Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de Vegte. De verhalen zijn verteld door Hester Heite, Sippy Tigchelaar en Sjoerd Litjens.
Expositie
De Iepen Doar(p) expositie in De Schierstins is tot en met 6 januari 2019 te zien. Beelden van Iepen Doar(p) zijn ook te zien op het festival Explore the North'' op 22, 23 en 24 november.

Iepen Doar(p) is een audiovisueel project over Feanwâldsterwâl en haar inwoners. Het project maakt onderdeel uit van het hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad 2018.