Leegstaande kerkgebouwen in Fryslân, wat moeten we ermee?

Wat moet er gebeuren met het grote aantal kerkgebouwen dat de komende jaren steeds vaker leeg staat of leeg komt te staan? Er gaan steeds minder mensen naar de kerk; eigenaren en beheerders hebben steeds meer moeite om hun gebouwen open te houden.
Leechsteande tsjerkegebouwen yn Fryslân
Komende zaterdag wordt in Nijmegen de aftrap gegeven voor een nationale kerkenaanpak. Doel is om te komen tot een landelijke aanpak van het steeds groter wordende aantal leegstaande kerkgebouwen. Centraal staat dan herbestemming: het zoeken naar een andere functie voor de gebouwen.

13,5 miljoen euro

De minister heeft voor de komende jaren 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, om samen te kijken naar ideeën over herbestemming.
Wethouder Stella van Gent vertelt over de leegstand in Súdwest-Fryslân
De koepelkerk in Witmarsum © Omrop Fryslân, Aise van Beets
In de gemeente Súdwest-Fryslân staan ongeveer 160 kerkgebouwen. Met dat aantal is de gemeente koploper in Nederland.

Aanzicht

Volgens wethouder Stella van Gent is het belangrijk dat er nu op nationaal niveau nagedacht wordt over alternatieve functies voor de kerken.
"Kerken zijn vaak het eerste aangezicht van dorpen en steden. Het is mooi dat het Rijk nu zegt dat er nagedacht moet worden over mogelijkheden tot herbestemming."