Fryslân moet nog steeds zuinig zijn met water

Fryslân moet nog steeds zuinig zijn met water. De tekorten zijn nog groot en herstel zit er op korte termijn niet in. Het is het gevolg van de droogte van de afgelopen zomer. Het grondwaterpeil in de provincie staat 50 tot 60 centimeter lager dan gewoonlijk.
Fryslân moat noch hieltyd sunich dwaan mei wetter
Wetterskip Fryslân wacht daarom met het instellen van het zogeheten winterpeil. Dan laat het waterschap water uitstromen om de buien die gewoonlijk vallen in deze tijd van het jaar te kunnen verwerken. Dit wordt nu zo lang mogelijk uitgesteld.

Grondwater zit dieper

Die buien vallen alleen niet. De weinige regen van vorige week heeft nauwelijks effect gehad op de waterhuishouding. In het zandgebied van onze provincie zit het grondwater op anderhalve meter diepte. Gewoonlijk is dat na de zomer zo'n 90 centimeter. Het waterschap houdt daarom op veel locaties vast aan het zomerpeil. Het water staat dan hoger en dat is beter voor de planten en de gewassen. De wortels hoeven dan minder diep te groeien.
Pier Schaper, boezembeheerder bij Wetterskip Fryslân, spreekt van een uitzonderlijke situatie. "Meestal zijn we nu aan het pompen. Dan moet dat peil omlaag om regenwater op te vangen. Maar kijk ik nu naar de weerkaarten, dan valt er nauwelijks wat."
© Omrop Fryslân, Jeroen Boersma,

Verkeerde kant van de Alpen

Het regenwater dat wel valt, valt aan de verkeerde kant van de Alpen. Schaper: "Je ziet veel regenwater vallen aan de zuidkant van de Alpen in Zwitserland. Daar hebben ze in Italië last van. Maar het water komt zo dus niet in de Rijn en naar Nederland."
De aanvoer uit de rivieren, voor Fryslân gaat het dan om de IJssel, is veel lager. Schaper: "We dachten deze zomer nog dat het al extreem laag was wat er via die rivier binnenkwam, maar nu is het al niet veel beter. Er komt maar zo'n 140 kuub per seconde het meer binnen. Dat is niets in vergelijking met andere jaren."
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Kwaliteit is wel goed

Ook het doorspoelen van de Friese boezem gaat dit jaar niet door. Na de zomer wordt er extra water uit het IJsselmeer binnen gelaten en dat gaat er dan bij het Lauwersmeer weer uit. Dat heeft als doel de waterkwaliteit op peil te houden. Omdat ook in het IJsselmeer het waterpeil lager staat, wordt dat nu niet gedaan. Er wordt alleen water binnen gelaten om het tekort aan te vullen. Pier Schaper: "De kwaliteit van het water is goed. De temperatuur is wat hoger dan normaal, maar dat is niet zo erg."
Op sommige plaatsen in Nederland kan het volgens natuurbeschermers wel anderhalf jaar duren voordat systemen zijn hersteld. "Dat is in Fryslân niet het geval", zegt Schaper. "Als het nu de komende weken goed regent, zie je het grondwaterpeil snel stijgen. Maar we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Het is nog lang niet op het normale peil."