Ooststellingwerf zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen

De zorgen over de financiële positie van de gemeente Ooststellingwerf nemen bij de gemeenteraad toe. Niet zo lang geleden klotste volgens de raadsleden "het geld tegen de plinten op". Het geld is nu echter nog niet op, maar goed gaat het ook niet. De raad dwong zichzelf en het college dinsdag bij de begrotingsbijeenkomst om te kijken waar ze kunnen bezuinigen.
© Lourens Looijenga

Tegenvallers

Er ligt een ambitieus raadsprogramma, waarvan alle maximale investeringsbedragen nog niet duidelijk zijn. Al die wensen staan echter onder druk door fikse tegenvallers in de afgelopen maanden, die ieder jaar doorwerken. Het gaat vooral om tekorten op Wmo en jeugdzorg.
De raad wil dat er meer grip op de uitgaven komt. Volgens Berend Leistra van ChristenUnie klopt daardoor de begroting niet meer. Ook het CDA constateerde dat inkomsten en uitgaven in Ooststellingwerf niet meer in balans zijn. De gemeente heeft het in de begroting over reserves, maar die worden feitelijk gefinancierd. En die lasten lopen voor het CDA te hoog op naar 173.000 euro in 2022.

Discussienota

De raad nam een motie aan, waarin het college wordt gevraagd om begin 2020 met een discussienota te komen voor bezuinigingen in de begroting tot 2022. De raad zal daar dan een keuze uit moeten maken.
Het CDA en de VVD willen vanaf nu behoedzaam omgaan met nieuwe uitgaven. Dat is ook de reden waarom de VVD afziet van het vernieuwen van de bestaande fietspaden. De aanleg van de nieuwe fietspaden ligt wel anders.
Fytspaad, De Linde, De Hoeve © Gemeente Weststellingwerf

Fietspad De Linde

De gemeenteraad wil namelijk dat het college de mogelijkheden onderzoekt voor de aanleg van een fietsverbinding langs De Lende, vanaf Tronde, tot het verbindingsfietspad Linde-Bovenweg. Volgens de raad ontbreekt daar een pad binnen het totale fietspadennetwerk.
Zowel in Oost- als Weststellingwerf worden er ook stappen genomen om de kwaliteit van reeds aanwezige fietspaden langs De Lende te verbeteren.