Plannen voor Holwerd aan Zee beginnen in 2020

De zeedijk bij Holwerd wordt in 2020 doorbroken en vanaf dan ligt het dorp weer aan zee. Dat is de planning van de werkgroep Holwert oan See. Die werkgroep praat dinsdagavond alle Holwerders en andere belangstellenden bij over de stand van zaken.
Holwert oan See
Het project Holwerd aan Zee leek erg moeizaam te verlopen, maar door het plan op te knippen in fases komt er nu weer vaart in. Voor de eerste fase is 60 miljoen euro nodig, waarvoor de provincie al 10 miljoen euro heeft beloofd. Met verschillende aanvragen bij het Rijk, het Waddenfonds en andere fondsen komt die 60 miljoen waarschijnlijk in 2019 in zicht en dan kan de aanbesteding ook zo ongeveer beginnen.
Theo Broersma van Holwerd aan Zee
Het projectbureau van Holwerd aan Zee aan de Fiskwei © Omrop Fryslân
De eerste fase van Holwerd aan Zee bestaat uit het aanleggen van een waterverbinding tussen de Waddenzee en het dorp, het doorbreken van de zeedijk en de aanleg van een zoutmeer binnendijks, die voor een uniek stukje natuur moet zorgen.
Aan dat meer komt ook ruimte voor verblijfsrecreatie en een boulevard aan de oostkant van het dorp. De boeren die land inleveren voor het project worden gecompenseerd met een ander stuk land op een andere locatie.
De ambitieuze plannen hebben nu al een positief effect op het eerdere krimpdorp Holwerd. Er staan nog wel huizen te koop in het dorp, maar veel minder dan drie jaar geleden. In de karakteristieke Hegebuorren in het centrum worden meerdere oude huizen gerenoveerd.