Drie ton voor fietspad tussen Dronrijp en Deinum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke willen 300.000 euro uittrekken voor een nieuw fietspad lang het Van Harinxmakanaal naar de Puollen. Het gaat om het nog ontbrekende stuk van 2 kilometer van de fietsroute naar Deinum en Leeuwarden.
Fytspaad © Shutterstock.com

Bestaande fietsroute onveilig

Waadhoeke ziet de aanleg als een unieke kans, omdat de provincie binnenkort begint met het opknappen en natuurvriendelijk maken van de oevers van het kanaal. Dat levert flinke financiële voordelen op. Fietsers naar Deinum en Leeuwarden moeten nu het eerste deel van hun reis over de Puoldyk. Tractoren en ander landbouwverkeer maken ook gebruikt van die route. Fietsers uit het dorp Dronrijp beschouwen het fietsen tussen de tractoren als onveilig.
Het bestuur van de voormalige gemeente Menameradiel wilde het ontbrekende deel van de fietsroute ook al aanleggen. Men heeft echter gewacht op de kans de werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren. Burgemeester en wethouders van Waadhoeke denken dat het anders jaren zou duren, als de gemeente nu niet met geld over de brug komt.
Volgens het college is er al overleg geweest met de eigenaren van de grond langs het kanaal. Ze zouden bereid zijn een stuk grond te verkopen om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken.

Ook voor woon-werkverkeer

Het fietspad van Dronrijp naar Deinum en Leeuwarden wordt niet alleen gebruikt voor toeristisch fietsverkeer. De gemeente denkt dat het rustige pad door de weilanden en langs het water ook voor automobilisten een aantrekkelijk alternatief kan zijn, de auto te laten staan en op de fiets naar het werk te gaan.