Gedeputeerde Kramer wil praten met Patyna over bereikbaarheid op platteland

Zorginstelling Patyna heeft grote moeite om personeel te krijgen voor de zorginstellingen op het platteland. Vooral de jonge werknemers zijn niet te vinden. Volgens Patyna komt dat doordat er voor die groep geen woningen zijn en in de weekenden en 's avonds rijden er niet voldoende bussen of soms rijden ze zelfs helemaal niet.
Patyna © Patyna
Personeel dat afhankelijk is van openbaar vervoer kan zo niet op tijd op het werk komen of moet 's avonds eerder weg. Volgens Patyna speelt het probleem niet alleen bij hen, maar zitten andere bedrijven ook met dit probleem.
"Dit specifieke probleem is niet bekend bij de provincie, maar de bereikbaarheid op het platteland over het algemeen is wel een bekend probleem", zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Vervoer valt onder de bevoegdheid van de provincie, dus is hij bereid om met zorginstellingen en gemeenten te praten.

Oplossingen zoeken

"Het is belangrijk dat zorg bereikbaar is, maar we zien ook dat niet alle bussen even vol zitten. Het is een dure vorm van vervoer. We kunnen kijken naar andere mogelijkheden van vervoer, zoals een elektrische fiets of een lease-auto. Extra bussen laten rijden, kan niet zo maar, we moeten zoeken naar maatoplossingen. De provincie draagt zorg voor een leefbaar platteland. We moeten onderzoeken waar behoefte aan is en daar oplossingen voor zoeken."
Gedeputeerde Johannes Kramer